TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KHO

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KHO

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KHO

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KHO

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KHO
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KHO

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KHO

VI TRÍ: KẾ TOÁN KHO

A./ Mô tả công việc:

• Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán.
• Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ
• Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo cho trưởng phòng kế toán.
• Lập phiếu xuất kho, chuyển kho giữa các kho nội bộ.
• Phụ xuất hàng và kiểm đếm hàng tại kho Công ty.
• Kiểm soát các chứng từ phát sinh.
• Kiểm hàng đối chiếu kho giữa thực tế và hệ thống quản lý.
• Lập các báo cáo liên quan đến kho. 
• Thực hiện, hỗ trợ các công việc có liên quan.
• Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

B./ Yêu cầu công việc:

Trình độ học vấn tối thiểu: Cao đẳng, Đại học.

Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.

Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức về lĩnh vực kế toán, có kiến thức bán hàng.

Kỹ năng giao tiếp và tiếp thu hiệu quả
Kỹ năng giải quyết vấn đề cơ bản
Kỹ năng làm việc nhóm

 

C./ Phúc lợi:

Lương tháng 13.
Đóng BHXH đầy đủ
Du lịch hàng năm, team building
Trợ cấp tiền gửi xe, tham gia các khóa huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.
Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

 

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền: