Tuyển dụng - Mắt Kính Mắt Việt

Tuyển dụng - Mắt Kính Mắt Việt

Tuyển dụng - Mắt Kính Mắt Việt

Tuyển dụng - Mắt Kính Mắt Việt

Tuyển dụng - Mắt Kính Mắt Việt
Tuyển dụng - Mắt Kính Mắt Việt

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Tìm kiếm khách hàng Phát triển thị trường Tư vấn và Chăm sóc các khách hàng đại lý Báo cáo theo yêu cầu của cấp trên Phối hợp cùng các phòng ban để hoàn thành tốt công việc Công việc chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Tin tức khác

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Tìm kiếm khách hàng Phát triển thị trường Tư vấn và Chăm sóc các khách hàng đại lý Báo cáo theo yêu cầu của cấp trên Phối hợp cùng các phòng ban để hoàn thành tốt công việc Công việc chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

- Cơ hội thăng tiến, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động. - Hưởng mức thu nhập hấp dẫn và cạnh tranh. - Hưởng các chế độ khác của công ty. - Lương: Căn bản + Thưởng theo doanh thu + + + ... - Được thưởng các ngày Lễ, Tết,...
2
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền: